Almega gör oberoende granskning av Hälsans Förskola

Den 19 mars sändes SVT Uppdrag Granskning reportage om Hälsans Förskola som är medlemmar i Almega. Reportaget ledde till en livlig efterföljande debatt med påståenden om förhållanden på Hälsans Förskola och fria förskolor i allmänhet...

Eftersom fria förskolor är den offentligt finansierade verksamhet som har högst kundnöjdhet av alla verksamheter (Svenskt Kvalitetsindex 2013) anser Almega att det är angeläget att utreda hur Hälsans Förskola har bedrivit sin verksamhet. Vi har därför beslutat ge revisionsföretaget PWC i uppdrag att göra en oberoende granskning av Hälsans Förskola med avseende på ekonomi, kosthantering och uppföljning av inkomna anmälningar och utförda inspektioner. Granskningen är preliminärt klar i slutet av maj och kommer då att offentliggöras.

För mer information hänvisas till Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef, Almega