Med anledning av onsdagens artikeln i Dagens Industri

Almega träffar samtliga partier i riksdagen och framför våra medlemmars åsikter i för dem viktiga frågor – Sverigedemokraterna utgör inget undantag, inte övriga partier heller. För oss är det viktigt med goda villkor för tjänsteföretagen, för att de ska kunna anställa och bidra till sysselsättning och tillväxt. I det ingår ett öppet och välkomnande samhällsklimat som på bästa sätt tar emot såväl asylsökande som arbetskraftsinvandrare, och ser till att ta tillvara deras kompetens och erfarenheter.