Konsekvenser av SEKO:s strejk- och blockadvarsel

Genom att varsla stora grupper av SEKO-medlemmar inom spårtrafiken om strejk och blockader, har facket sett till att även andra SEKO-medlemmar inte kan jobba. De kommer helt enkelt sakna sysselsättning när deras arbetskamrater tas ut i strejk. I det läget väljer Almega Spårtrafikföretagen att som konsekvens varsla de sysslolösa om lockout.

Vi menar att det är rimligt att SEKO, så länge konflikten pågår, får stå för lönekostnaderna för dessa.

Efter en invändning från SEKO om bland annat datum för start av lockoutvarslet har Almega lämnat ett modifierat varsel under torsdagseftermiddagen.

Lockouten medför inte någon upptrappning av konflikten eftersom SEKO genom sitt varsel redan stoppar tågtrafiken på berörda företag och sträckningar.

Bakgrund: Almega Spårtrafikföretagen och SEKO – Facket för Service och Kommunikation, har under våren 2013 vid ett stort antal tillfällen förhandlat om nytt branschavtal. Parterna träffades senast den 10 juni 2013. Samma dag fick Almega Spårtrafikföretagen ett omfattande konfliktvarsel från SEKO. Konfliktåtgärderna innebär att tågtrafiken på de företag och sträckningar som omfattas av SEKO:s varsel kommer att stanna.

Lockouten avser:

Lockout av samtliga SEKO-medlemmar inom avtalsområdet Spårtrafik med specificerade arbetsuppgifter och anställda på företag enligt nedan.
Lockout av samtliga SEKO-medlemmar inom avtalsområdet Spårtrafik, som till följd av SEKO:s strejk saknar arbetsuppgifter, anställda på företag enligt nedan.

Bilaga till lockout inom avtalsområdet Spårtrafik
 

SJ AB (556196-1599)
Samtliga medlemmar med arbetsuppgifter som förare, ombordpersonal på pendeltågen på sträckorna:

Göteborg-Kungsbacka, Kungsbacka-Göteborg

Göteborg-Alingsås, Alingsås-Göteborg

Göteborg-Älvängen, Älvängen-Göteborg

Samtliga medlemmar med arbetsuppgifter som förare, ombordpersonal på Västtrafiks regionaltåg på sträckorna:

Göteborg-Strömstad-Göteborg

Göteborg-Uddevalla-Göteborg

Göteborg-Skövde-Göteborg

Göteborg-Vänersborg-Göteborg

SJ Götalandståg AB(556083-2098)
Med samma innehåll som för SJ AB, för de medlemmar som ännu ej överförts till SJ AB.

Stockholmståg KB(969704-4239)
Samtliga medlemmar med arbetsuppgifter som förare.

MTR Stockholm AB (556762-7152)
Samtliga medlemmar med arbetsuppgifter som förare och spärrexpeditör på tunnelbanans röda linje.

Spärrexpeditörer på T-Centralen, T-Gamla Stan samt T-Slussen undantages.

Arriva Sverige AB (556351-9437)
Samtliga medlemmar med arbetsuppgifter som förare, ombordpersonal på Tvärbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan.

Veolia Transport Sverige AB (556042-4391)
Samtliga medlemmar med arbetsuppgifter som förare, ombordpersonal på sträckorna:

Malmö-Helsingborg

Helsingborg-Malmö

Malmö-Helsingborg-Göteborg

Göteborg-Helsingborg-Malmö