I den globala världshandelns tjänst

EU-kommissionär Cecilia Malmström reser jorden runt för att förhandla frihandelsavtal för EU:s räkning. Högt på dagordningen står TTIP-förhandlingarna mellan EU och USA. Men i måndags besökte hon Almega för att diskutera handelsfrågor med några av Almegas medlemsföretag.

Att EU är en del av vardagslivet i lokalt i svenska kommuner och att det som sker på hemmaplan påverkar handeln internationellt blev tydligt vid gårdagens möte. Vid mötet diskuterades tjänsteföretagens förutsättningar i den globala konkurrensen, bl.a. hur lokal kommunal upphandling påverkar tjänsteutbytet i redan tecknade frihandelsavtal.

Lena Hagman presenterade hur viktiga tjänsteföretagen är i de globala värdekedjorna. Det traditionella sättet att mäta tjänsteexporten mäter inte det totala tjänsteinnehållet i exporten. Tjänsteinnehållet i produktionen har fått ökad betydelse, och produktionen av varor och tjänster har blivit alltmer integrerad. Samtidigt föds nya former av tjänsteutbyte när företag inom traditionellt nationella branscher som skola, vård och omsorg etablerar sig utomlands. Därför är det viktigt att definiera vilka typer av  services/tjänster som avses, när man talar om tjänstehandel. De deltagande företagen Securitas, Kunskapsskolan Education, Sweco, IT-maskinen och Expander Business Consulting, representerar vitt skilda branscher, har ett stort intresse av en fungerande frihandel och bidrog med en bred bild av de olika hinder och förutsättningar de möter.