Elektrikernas konfliktvarsel avvärjt

Parterna har enats om en överenskommelse som innebär att Elektrikerfacket drar tillbaka de varslade konfliktåtgärderna mot företaget Sector Alarm.