Avtal om lokal lönebildning klart med Unionen för IT- och telekombranschen

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Unionen om företagsnära lönebildning i IT- och telekombranschen. Avtalen är treåriga och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 6,8 procent för perioden
2013-04-01–2016-03-31.

Avtalet omfattar också ett partsgemensamt arbete om förutsättningar för ett hållbart längre arbetsliv. Arbetsgruppen ska analysera olika åtgärder som kan bidra till att tjänstemän kan arbeta längre.  Vidare ska parterna utreda hur kollektivavtalets arbetstidsregler fungerar i praktiken, med hänsyn till dagens IT-baserade arbetssätt.

– Efter långdragna förhandlingar har vi äntligen landat i ett avtal med Unionen. Vi är nöjda med att vi kan fortsätta arbetet med företagsnära lönesättning och ser fram emot att på allvar ta tag i arbetstidsfrågorna. Inte minst för att verkligen dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalen, som löper mellan den 1 april 2013 – 31 mars 2016, omfattar ca 900 företag som totalt har närmare 70 000 anställda.

 


IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se. Följa också gärna vår blogg, www.tyckomit.se eller på Twitter @IToTelekom