Almega m fl: Släpp in privata aktörer i exportstrategin

I ett öppet brev till näringsminister Mikael Damberg understryker bl a Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg vikten av att företags- och branschorganisationer involveras från start i genomförandet av regeringens exportstrategi.

Företrädare för en lång rad näringslivsorganisationer står bakom brevet, däribland Almega, Teknikföretagen, Företagarna, handelskamrarna i Västerbotten, Mittsverige, Mälardalen och Västsverige, samt Svensk Industriförening.

Man vill att exportstrategins insatser ska bli mer relevanta för små och medelstora företag, och tar upp Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar för internationalisering som ett gott exempel. Dessa checkar skapar dynamik och uppdrag i de delar av tjänstesektorn som redan i dag levererar exporttjänster. Även integrationen kan påverkas positivt av detta, då det finns utländsk kompetens i Sverige som vill bidra till ökad handel med sina hemländer om regeringen öppnar för samarbete med privata aktörer.

Läs mer om det öppna brevet till Mikael Damberg (länk till Mynewsdesk)