Almega förutspår fallande sysselsättning inom tjänstesektorn

I dag presenterar tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega sin nya konjunkturrapport. I rapporten sänks prognosen för Sveriges BNP-tillväxt 2013 något, till 0,9 procent. Vidare räknar Almega med fallande sysselsättning inom tjänstesektorn och pressad lönsamhet i tjänsteföretagen.

Sämre utsikter för Sveriges största exportmarknader ligger bakom revideringen av BNP-tillväxten i Almegas konjunkturrapport. Först nästa år beräknas den hamna på kring 2 procent. Även tjänsteproduktionen påverkas av den dämpade utvecklingen på exportmarknaderna eftersom exporten har ett stort och växande tjänsteinnehåll.

Almegas bedömning är att tillväxten för den privata tjänstesektorn kommer att landa på cirka 1,5 procent i år, vilket är en svagare tillväxt än 2012 då tjänsteproduktionen steg med 2,2 procent.

I prognosen spås fallande sysselsättning inom tjänstesektorn, mot bakgrund av den långdragna lågkonjunkturen för främst exportindustri och tjänstebranscher som bidrar till Sveriges export.

Almegas konjunkturrapport tar även upp utvecklingen av importerade insatsprodukter, exportens tjänsteinnehåll, globala värdekedjor och dess betydelse för den svenska ekonomin.

Läs konjunkturprognosen "Långdragen återhämtning"

Almegas konjunkturprognoser sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i svensk ekonomi. Rapporten innehåller en prognos för Sveriges produktion (BNP) och arbetsmarknad, med särskilt fokus på tjänstesektorns inverkan på ekonomin. Rapporten ges ut två gånger per år, vår och höst, sedan oktober 2008.