60 000 it-proffs saknas om fem år – "Ansvariga politiker måste fånga upp det här"

Om det inte görs något åt kompetensbristen inom it- och telekombranschen så kommer det att råda ett underskott på 60 000 it-proffs i Sverige år 2020, skriver Fredrik von Essen i Computer Sweden.

It- och telekombranscherna sysselsatte under 2013 189 000 personer. Detta kommer inte att räcka på långa vägar för att möta digitaliseringen som utvecklas i en rasande fart.

Faktum är att det kommer att saknas 60 000 it-proffs 2020, om inget drastiskt görs. Detta enligt en undersökning som branschorganisationen IT&Telekomföretagen låtit göra bland sina medlemsföretag.

– Kompetensbristen har ökat stadigt under en längre tid, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen. Vi ser redan att it- och telekomföretag lägger utvecklingsverksamheter utanför Sverige, tyngdpunkten flyttas dit kompetensen finns. Det är ofta till Indien där det finns aktörer med stora muskler.

Läs hela artikeln