Makroekonomi

Tjänstesektorn spelar stor roll för Sveriges BNP- och sysselsättningstillväxt. Den privata tjänstesektorn svarar för mer än hälften av Sveriges totala produktion, och blir alltmer kunskapsintensiv. Hela 3/4  av jobbtillväxten i den privata tjänstesektorn under de senaste 20 åren har kommit inom kunskapsintensiva tjänsteföretag. Den privata tjänstesektorn i sig förklarar hela 80 procent av Sveriges totala sysselsättningstillväxt under perioden. Almega vill öka kunskapen om hur tjänstesektorn påverkar både konjunktur- och strukturutvecklingen i svensk ekonomi, vilket Almega belyser bland annat i sina egna konjunkturbedömningar och andra rapporter inom området. 

Tjänsteindikatorn

Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som visar den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Den är en snabb och tillförlitlig signal på konjunkturförändringar och väl lämpad för att på ett tidigt stadium pricka in vändpunkterna i konjunkturen. 

Läs våra Tjänsteindikatorer

Konjunkturrapporter

Almegas konjunkturprognos sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i svensk ekonomi. Rapporten innehåller en prognos för Sveriges produktion (BNP) och arbetsmarknad, med särskilt fokus på tjänstesektorns inverkan på ekonomin. 

Läs våra Konjunkturrapporter

Övriga rapporter

Om makroekonomi - Play

Riksbankens senaste räntebeslut och tankar kring penningpolitikens framtid

Seminarium i Almedalen 2016 (länk till Periscope)