Lön - om företagsnära lönebildning och
medarbetarnära lönesättning

 

I ett tjänsteföretag står medarbetarna i centrum. Därför är det så viktigt att rekrytera rätt medarbetare, att ge medarbetarna förutsättningar att göra en bra insats och möjlighet att utvecklas, känna engagemang och motivation. Men för att styra verksamheten behövs också personliga samtal.

Medarbetarna måste få veta vad som förväntas och ha förståelse för det. Det krävs tydlighet och öppenhet mellan företag och medarbetare. Både samtal i det dagliga arbetet och strukturerade samtal i verksamhetsplanering och löneprocess. De strukturerade samtalen kallas medarbetarsamtal. Medarbetarsamtalen bidrar till delaktighet i företagets vision, värderingar och övergripande mål. Där sätter medarbetare och chef tillsammans mål för den prestation som förväntas kommande år.

Här samlar vi hjälpmedel; ordlista, lönestatistik, åsikter och annan information för att hjälpa dig som är lönesättande chef att sätta rätt lön - lönesamtal är enklare än du tror!

Obs! för att nå kollektivavtalsspecifik information behöver du logga in i Arbetsgivarguiden.

Kollektivavtal reglerar lön

De kollektivavtal som Almega förhandlar om reglerar exempelvis anställningsvillkor och löner mellan arbetsgivare och arbetstagare. Parter i ett kollektivavtal är en arbetsgivarorganisation (eller en arbetsgivare) och en arbetstagarorganisation. När kollektivavtal träffats blir medarbetarna bundna av det och man måste följa det.

I Arbetsgivarguiden under "Dina kollektivavtal" hittar du vad som gäller i ditt kollektivavtal.

Verktyg - så här gör du

Här hittar du verktyg som gör arbetet litet lättare:

Så här kan du steg för steg utforma en lönepolicy som bygger på företagets affärsidé, mål och strategier.
Beställ broschyren i vår webbshop:
- gratis för medlemmar (inloggning krävs)
- 100 kr för icke medlemmar (klicka på länken > välj Lönebildning)

Använd lönehöjningar för att premiera goda insatser. Goda insatser skapar intäkter i företaget. Motivera medarbetare till att bidra till företagets lönsamhet. Beställ hem gratis från vår webbshop.

Det krävs tydlighet och öppenhet mellan företag och medarbetare. Tydlighet och öppenhet förutsätter samtal mellan medarbetare och chef. Både samtal i det dagliga arbetet och strukturerade samtal i verksamhetsplanering och löneprocess. Vi kallar det strukturerade samtalen medarbetarsamtal. Beställ broschyren i vår webbshop:
- gratis för medlemmar (inloggning krävs)
- 100 kr för icke medlemmar (klicka på länken > välj Lönebildning)

Förbered mötet genom att ta reda på vad som hänt sedan sist.

Resultatsamtal hålls innan chefen sätter lön. Vad som diskuteras i resultatsamtalets beror på hur samtalet regleras i kollektivavtalet och på vad ni bestämt om samtalet i företaget.

Lönebeskedssamtal hålls när den nya lönen är fastställd. I det här samtalet delger och motiverar chefen den nya lönen för medarbetaren.

www.jobbamedlonen.se finns möjlighet att ta fram ett företagsanpassat underlag som innehåller de tre viktigaste delarna: En lönestrategi som beskriver mål och syfte, definierade kriterier för hur lönen ska sättas, samt en tidsplan för löneprocessen.

Boktips

Vi har samlat några böcker som vi rekommenderar dig som vill lära dig mer om lönebildning.
Läs våra boktips!

Lönestatistik

Almega har genom Svenskt Näringsliv tillgång till en av Nordens största lönedatabaser. Vi kan därigenom erbjuda våra medlemmar service i form av unik lönestatistik.

Med hjälp av näringslivets yrkesklassificering ger vi förstklassig löneinformation för en lång rad yrkesgrupper. Almegas lönestatistik håller hög kvalitet genom lågt bortfall och omfattande täckning.

Gratis för medlemmar (inloggning krävs)

För dig som har behov av en mer detaljerad lönestatistik erbjuder Almega i samarbete med Aon Hewitt medlemsföretagen lönestatistik genom en enkel metod baserad på en svårighetsindelning av yrken, till ett kraftigt rabatterat pris, från 3 000 kronor exklusive moms beroende på företagsstorlek.

Lönestatistik för yrken och svårighetsgrader

Utbildningar om lönebildning

Vi erbjuder utbildningar om lönebildning för dig som är medlem i Almega som du hittar i vårt kalendarium. Vi ordnar även skräddarsydda utbildningar inom lönebildning för våra medlemsföretag.

Se våra filmer om löneprocessen:

Löneprocessen som helhet:

 

 

Målsamtalet:

 

 

Lönesamtalet: