Seminarium kompetensinvandring

Kompetensbristen är akut, det saknas tusentals programmerare och ingenjörer i tjänstesektorn. Om inget görs snart riskerar Sverige tappa jobb och företag till utlandet, tillväxten sker där möjligheterna finns.


Nyligen larmade många tunga näringslivsföreträdare om att regelverket inte fungerar. Misstron mot företagen och arbetskraftsinvandringen är stor. Nu krävs ett omtag för att förenkla arbetskraftsinvandringen och säkra kompetensförsörjningen.

Almega och Svenska Teknik&Designföretagen kommer under den 30 november och 1 december erbjuda två seminarier som beskriver problematiken och förslag på åtgärder.

30/11 Arbetskraftsinvandring eller företagsutvandring

Arbetskraftsinvandring är en nödvändighet när kompetensen inte finns i Sverige, men har trots detta minskat flera år i rad. En rad rapporter visar på arbetskraftsinvandringens positiva betydelse för jobb och tillväxt. Men andra rapporter visar också att kvalificerad arbetskraft utvisas på grund av bagatellartade misstag och övernitiska regeltolkningar. I exempelvis Nederländerna har satsningar gjorts på att bygga upp expat centers, och lösningar har utvecklats för bättre myndighetsservice och minskad byråkrati.

Vid seminariet presenterar Almega rapporten One-stop-shop för arbetskraftsinvandring, med förslag på förenklad byråkrati och mer serviceinriktade myndigheter. Centrum för Rättvisa medverkar och presenterar sin färska rapport Arbetskraftsinvandrares rättslöshet i Sverige. Därutöver medverkar även Svenskt Näringsliv, plus flera berörda arbetsgivare. Seminariet avslutas med en politisk diskussion om de nödvändiga reformerna.

Datum: 30 november kl 09.00-11.00. Registrering öppnar 08.30.

Plats: Almegas huvudkontor, Sturegatan 11 Stockholm
OSA måndag 28 november
Seminariet är gratis.

ANMÄL DIG HÄR

 

Program

Arbetskraftsinvandringens betydelse för samhälle och näringsliv. Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv. Jonas Öhlin, DAMVAD.
One-stop-shop för arbetskraftsinvandring. Fredrik Voltaire, Almega
Arbetskraftsinvandrares rättslöshet i Sverige. Fredrik Bergman, Centrum för Rättvisa
Reflektioner från arbetsgivare kring behovet av arbetskraftsinvandring.
Politisk diskussion.

 

 

1/12 Hur tar vi tillvara på ingenjörs- och arkitektkompetens bland nyanlända?

Ett av de största tillväxthindren för företag är att det är svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. Samtidigt kommer ett stort antal nyanlända till Sverige med olika kompetenser och bakgrund. Hur tar vi bättre tillvara på den arkitekt- och ingenjörskompetens som finns hos dessa personer?

Torsdagen den 1 december • kl 08.00-09.00, frukost från 07.30

Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Medverkande
• Åsa Bergman, vd SWECO Sverige
• Linda Edgren, divisionschef Ramböll
• Li Jansson, näringspolitisk expert, Almega
• Sandra Oliveira e Costa, initiativtagare till Arkitektur Språkcafé (N.A.A.I.S)
• Thomas Strand, Riksdagsledamot (s), utbildningsutskottet

Moderator
Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 24 november.

ANMÄL DIG HÄR