Kompetensinvandring


RapportFramsidan.jpg

Kompetensbristerna har ett starkt samband med globaliseringen. Utvecklingen går snabbt mot en alltmer internationell tjänstesektor där både företag och arbetskraft rör sig över gränserna. Om Sverige inte är ett öppet och attraktivt land för internationella talanger ökar risken för att företag och verksamheter flyttar till andra länder med bättre tillväxtförutsättningar.

Almegas förslag kring att införa en one-stop-shop lösning för arbetskraftsinvandring, i form av ett expat center enligt förebild från Nederländerna. Det innebär i korthet att myndigheter på nationell och lokal nivå bör samlas på en och samma plats för att erbjuda råd och stöd åt arbetsgivare och arbetstagare. De bör också samarbeta för att minska ner på antalet blanketter och formulär att fylla i, samt avsätta mer resurser för att främja arbetskraftsinvandringen.


15+15: Hur blir Sverige en vinnare i den globala talangjakten?

15 minuter fakta från Eva Malmström Jonsson, vice rektor KTH, och Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert Almega följt av 15 minuter diskussion. Inspelat i Almedalen 2016.

Reformförslaget som presenteras: Inför en exportstrategi för högskolan och locka fler utländska studenter till studier och arbete i Sverige

 

Blogginlägg

Artiklar

Läs artiklar om kompetensinvandring: