Tillväxten kunde varit ännu högre

Samtidigt som efterfrågan ökar i mer än hälften av tjänsteföretag finns det tecken på att tillväxten för tjänsteproduktionen växlar ned under fjärde kvartalet.
– Det finns helt enkelt inte tillräckligt med personal med rätt kompetens för att företagen ska kunna möta den mycket höga efterfrågan på deras tjänster, säger Lena Hagman, chefekonom Almega.

Ladda ned rapporten (PDF).