Split Vision

Produktionen i den privata tjänstesektorn väntas under fjärde kvartalet klättra över nivån för ett år sedan, men det är fortfarande en bra bit upp till den tidigare toppnivån.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar nu uppåt, vilket tyder på en ljusare utveckling för sysselsättningen i den privata tjänstesektorn. Sysselsättningen i tjänstesektorn har återigen överraskat positivt, då den höll sig kvar på en lika hög nivå under tredje kvartalet i år som under motsvarande kvartal förra året, vilket var klart bättre än väntat. Detta innebär samtidigt en sämre utveckling för produktiviteten och ett fortsatt högt kostnadstryck inom tjänsteföretagen.

En ökad etablering och tillväxt för privata utbildnings- och vårdföretag, har bidragit till den starka sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn. Bara inom utbildning, hälso- och sjukvård steg antalet sysselsatta under tredje kvartalet med nära 13 000.

Företagens försäljningspriser liksom vinstmarginaler fortsätter att pressas. Inom handeln visar Almegas prisindikator emellertid en tendens till prishöjningar.

Ladda ned rapporten (PDF).