Svagare tillväxt, men på hög nivå

Tjänsteindikatorn från Almega visar att produktionstillväxten försvagas inom den privata tjänstesektorn under tredje kvartalet i år, men att den fortfarande kommer att ligga kvar på en hög nivå som speglar en fortsatt god efterfrågan på olika typer av tjänster, inte minst företagstjänster. Tre mycket starka första kvartal i år gör att tillväxten för helåret 2011 också blir stark, även om fjärde kvartalet kommer att visa en kraftigare avmattning än under tredje kvartalet.

Almegas arbetsmarknadsindikator visar en fortsatt stark sysselsättningstillväxt under tredje kvartalet i år. Sysselsättningen i Sverige har fortsatt att öka mest inom den privata tjänstesektorn, och särskilt inom företagstjänster av olika slag. Resursutnyttjandet är nu över lag mycket högt i tjänstesektorn, vilket kräver ökad sysselsättning för att kunna möta efterfrågan.

Almegas prisindikator visar att tjänsteföretagens försäljningspriser väntas fortsätta stiga under tredje kvartalet, dock i något långsammare takt jämfört med föregående kvartal.

Ladda ned rapporten (PDF).