Personalbrist hämmar återväxt i tjänstesektorn

Tjänsteindikatorn från Almega för tredje kvartalet i år ligger nu nära den senaste toppnivån 2007. Ändå kommer den faktiska produktionstillväxten inte att kunna komma upp i de höga nivåer som indikatorn tyder på eftersom tillväxten fortfarande hämmas av brist på kvalificerad personal.

Ladda ned rapporten (PDF).