Sist in, först ut – ur lågkonjunkturen

Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproducenterna inom näringslivet återhämtar sig snabbare än varuproducenterna, vilket är ovanligt historiskt sett. Företagens syn på det närmaste halvåret är inom flera delbranscher ännu något ljusare än i våras. Tillväxten i tjänstesektorn har vänt uppåt under de två senaste kvartalen.

Från bottennivån under fjärde kvartalet förra året noterar Almegas tjänsteindikator nu en, om än svag, ökning. Mycket tyder nu på att tillväxten lägger in en högre växel under tredje kvartalet.

 Ladda ned rapporten (PDF).