Tillväxten i tjänstesektorn fortsätter att falla

Tjänsteindikatorn visar nu att tillväxten i tjänstesektorn fortsätter att falla under fjärde kvartalet i år. Mycket talar för att tillväxten kan bli negativ fjärde kvartalet, vilket i så fall skulle vara första gången sedan 2001. Då var tillväxten i tjänstesektorn negativ under ett kvartal. Almega räknar med en BNP-tillväxt i år på endast 1,1 procent.

Almegas arbetsmarknadsindikator fortsätter också att peka nedåt, det vill säga sysselsättningsökningen inom tjänstesektorn fortsätter att mattas av. Ändå planerar en relativt stor andel företag inom flera delbranscher att öka antalet anställda under fjärde kvartalet.

Ladda ned rapporten (PDF).