Tillväxten viker av

Almegas Tjänsteindikator för andra kvartalet 2011 visar att tillväxten i den privata tjänstesektorn viker av, och slutar accelerera. Tillväxten kommer ändå ligga kvar på en hög nivå under andra kvartalet, enligt Almegas bedömning. För helåret räknar Almega med en produktionsökning med 4,5 procent i den privata tjänstesektorn.

Almegas arbetsmarknadsindikator visar att ökningstakten för sysselsättningen i den privata tjänstesektorn mattas av något under andra kvartalet i år och det beror inte på att efterfrågan mattas av. En viktig faktor bakom inbromsningen är de ökade problemen att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden som matchar de lediga jobben.
 

Ladda ned rapporten (PDF).