Tjänsteindikatorn Q2 2008

Tjänsteindikatorn tyder på att tillväxten i tjänstesektorn kommer att falla ytterligare tredje kvartalet. Tillväxten viker ned för samtliga delbranscher. Almegas arbetsmarknadsindikator talar dessutom för att sysselsättningsökningen inom tjänstesektorn fortsätter att mattas av, ett trendbrott som inleddes under andra kvartalet.

En klart svagare produktionsökning för både tjänsteproducenter och industrin i år talar för att BNP-tillväxten blir mycket svagare än de flesta räknat med.

Ladda ned tjänsteindikatorn (PDF)