Tillväxten bromsas av kompetensbris

Almegas tjänsteindikator pekar mot fortsatt stark tillväxt under första kvartalet 2011. Men trots höga tillväxttal för sysselsättning och produktionstillväxt bromsas tillväxten onödigt mycket då företagen upplever stora svårigheter att hitta personal med rätt kompetens.

Almegas tjänsteindikatorn pekar mot att tillväxten i den privata tjänstesektorn kommer att ligga kring 5 procent under årets första kvartal, och därmed på ungefär samma ökningstakt som under helåret 2010. Tjänsteföretagen överlag räknar med en fortsatt stark efterfrågan under första kvartalet i år.
 

Ladda ned rapporten (PDF).