Tecken på oväntat trög återhämtning

Tjänsteindikatorn från Almega tyder nu på att produktionen i den privata tjänstesektorn fortsätter att stiga under första kvartalet i år från en oväntat svag utveckling under det föregående kvartalet. I nuläget ger många konjunkturindikatorer illusionen av en kraftig tillväxt, medan hårda data visar en betydligt svagare utveckling, och från låga nivåer.

Produktionen för flera tjänstebranscher utmärker sig ändå för att ha vänt ovanligt snabbt jämfört med tidigare lågkonjunkturer.

Almegas arbetsmarknadsindikator fortsätter att peka uppåt och tyder på att fallet i sysselsättningen bromsar in ytterligare. Den ovanligt snabba vändningen för anställningsplanerna inom tjänstesektorn talar för att sysselsättningen kommer att minska i ännu mindre grad i år. Almega räknar emellertid, mot bakgrund av den pressade lönsamheten i stora delar av tjänstesektorn, med en viss neddragning under året.

Almegas prisindikator visar att tjänsteföretagens försäljningspriser börjar stiga i en övervägande andel av företagen och i alltfler branscher. Företagens lönsamhetsomdöme skiljer sig starkt mellan branscher. Särskilt avviker företag inom handeln med allt ljusare lönsamhetsomdömen, medan försämringen fortsätter inom olika slag av företagstjänster.

Ladda ned rapporten (PDF).