Tjänsteindikatorn Q1 2008

Tillväxten i tjänstesektorn föll under första kvartalet 2008. BNP-tillväxten försvagades också och tjänsteindikatorn talar för att såväl tillväxten inom tjänstesektorn som BNP-tillväxten kommer att dämpas ytterligare under andra kvartalet 2008. Efterfrågan och tillväxt viker ned för så gott som samtliga delbranscher. Almegas arbetsmarknadsindikator talar dessutom för att sysselsättningsökningen inom tjänstesektorn börjar falla under andra kvartalet i år.

Ladda ned tjänsteindikatorn (PDF)