Konjunkturrapport senareläggs pga att Sveriges BNP omräknas

Almega gör ett uppehåll med sin konjunkturrapport under hösten på grund av helt nya beräkningsmetoder från SCB.

Dessa förändringar beror delvis på en EU-anpassning men även att forskning och utveckling framöver kommer att räknas som fast investering till skillnad från tidigare som löpande kostnad. De omfattande förändringarna i beräkningarna av Sveriges BNP kommer ge en helt ny bild av utvecklingen i ekonomin, både bakåt och framåt i tiden. De prognoser som Almega och andra prognosmakare tagit fram hittills kommer alltså inte vara konsistenta med den nya statistiken och måste alltså räknas om. Nästa konjunkturrapport kommer därför våren 2015.