Konjunkturprognos oktober 2008

Prognosen förutspår nolltillväxt och siffror pekar mot sju procents arbetslöshet i landet. Konjunkturen har dock alla förutsättningar att vända uppåt redan i slutet av nästa år, och i det läget kommer behovet av den kunskapsintensiva sektorn att vara större än någonsin förr.

Ladda ned konjunkturprognosen (PDF)