Konjunkturprognos november 2009

Svensk ekonomi är på väg ut ur finanskrisens järngrepp, men greppet släpper inte taget helt. Under flera år framöver kan vi räkna med fortsatt stramare utlåning till i synnerhet företag, och en trög återhämtning i ekonomin. Återhämtningen kan emellertid påskyndas med strukturella åtgärder som underlättar investeringar och ökar tillgången på arbetskraft som matchar företagens behov.

Ladda ned konjunkturprognosen (PDF)