Konjunkturprognos april 2009

Sysselsättningen i tjänstesektorn faller med knappt en tredjedel i år och nästa år och antalet jobb som försvinner totalt begränsas till knappt 200 000. Tjänstesektorn ligger sent i konjunkturcykeln vilket förklarar att inte fler jobb försvunnit säger Almegas chefekonom Lena Hagman i aprils konjunkturprognos.

Ladda ned konjunkturprognosen (PDF)