Almegas konjunkturrapport maj 2011

Sveriges samlade produktion väntas öka med 4,4 procent i år och 3,7 procent nästa år, enligt Almegas bedömning. Tillväxten väntas därmed bli betydligt högre än i många andra jämförbara länder. Denna ljusa bild förutsätter emellertid att en rad riskfaktorer i omvärlden inte får ett negativt förlopp. Dessutom förutsätts att exportindustrin kommer att välja Sverige som land då det blir dags att bygga ut kapaciteten för att möta ökad efterfrågan, vilket är långt ifrån säkert.

Ladda ned konjunkturprognosen (PDF)