Vägar till arbete

Inför supervalåret 2014 lanserar Almega en valplattform med konkreta politiska förslag på fem områden: Entreprenörsskap i välfärden, Kunskap för konkurrenskraft, Sänkt skatt på arbete, Tjänsteexport samt Vägar till arbete. Läs mer om Almegas hela valplattform

På den här sidan kan du läsa mer om förslagen och tjänstesektorn, följa debatten i sociala och traditionella medier och se seminarier och filmer.

Vi börjar med en kort film - Hur ska vi bli bäst på den nya globala marknaden?  

 


Så vill Almega förändra Arbetsförmedlingen

Dagens Arbetsförmedling har många olika uppgifter som styrs av regeringen och riksdagens beslut. Den mycket diversifierade verksamheten kan vara ett skäl till att Arbetsförmedlingen saknar allmänhetens förtroende.
Läs mer om hur vi får fler i arbete

Så får vi fler i arbete

Vi går från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle som är beroende av en stark tjänstesektor. Tror du att lösningarna blir bättre eller sämre om det finns ett större utrymme för nya idéer och lösningar?
Läs våra förslag