Tjänsteexport

Inför supervalåret 2014 lanserar Almega en valplattform med konkreta politiska förslag på fem områden: Entreprenörsskap i välfärden, Kunskap för konkurrenskraft, Sänkt skatt på arbete, Tjänsteexport samt Vägar till arbete. Läs mer om Almegas hela valplattform

På den här sidan kan du läsa mer om förslagen och tjänstesektorn, följa debatten i sociala och traditionella medier och se seminarier och filmer.

Vi börjar med en kort film - Hur ska vi bli bäst på den nya globala marknaden?  

 


Därför är tjänsteexport allt viktigare för Sveriges tillväxt

Den svenska tjänsteexporten har ökat kraftigt under de senaste tio åren och utgjorde 2012 enligt det traditionella sättet att mäta export på, 30 procent av Sveriges totala export, att jämföra med drygt 20 procent år 2000. Sverige är sedan 2002 nettoexportör av tjänster, det vill säga exporten av tjänster är större än importen. Från och med andra kvartalet 2009 började dessutom överskottet i handelsbalansen för tjänster att överstiga överskottet i handelsbalansen för varor. Totalt sett har den svenska tjänsteexporten mer än fördubblats i värde sedan år 2000 och uppgick 2012 till nästan 500 miljarder kronor. 
Läs mer om varför tjänsteexporten är allt viktigare för Sveriges tillväxt

Så skapar vi bättre förutsättningar för tjänsteexport

Den svenska tjänsteexporten har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Nya sätt att mäta utrikeshandel framtaget av OECD och WTO visar att exporten av tjänster utgör drygt 50 procent av Sveriges totala export. Sverige tappar dock exportmarknadsandelar. Vi behöver blicka framåt och ta reda på hur vi ska kunna öka vår exportmarknadsandel genom att hitta nya tjänster och nya marknader att exportera till. En viktig faktor för exporttillväxt är en väl fungerande hemmamarknad. Sverige behöver därför skapa bättre förutsättningar på hemmaplan för att alla tjänsteföretag ska ges bästa möjliga grogrund att utveckla sina idéer. Idéer som sedan skulle kunna säljas även på nya marknader utanför Sveriges gränser.
Läs vårt förslag


 

Läs berättelser om välfärdens entreprenörer:

Bloggat om tjänsteexport:

Från twitter: