Sänkt skatt på arbete

Inför supervalåret 2014 lanserar Almega en valplattform med konkreta politiska förslag på fem områden: Entreprenörsskap i välfärden, Kunskap för konkurrenskraft, Sänkt skatt på arbete, Tjänsteexport samt Vägar till arbete. Läs mer om Almegas hela valplattform

På den här sidan kan du läsa mer om förslagen och tjänstesektorn, följa debatten i sociala och traditionella medier och se seminarier och filmer.

Vi börjar med en kort film - Hur ska vi bli bäst på den nya globala marknaden?  

 


Senior-rut – så skapar vi fler jobb och en bättre äldreomsorg

Visste du att under de kommande 20 åren kommer Sveriges äldsta del av befolkningen öka med 70 procent? Det är en utveckling som ställer allt högre krav på samhället och som de flesta kommuner kommer att få svårt att tillgodose. Almegas medlemmar bland hemserviceföretagen vittnar redan idag om att det blir allt vanligare att kommuner hänvisar äldre personer som vill ha hjälp med städning, matlagning och annan praktiskt hemservice till rut-tjänster istället. Samtidigt är förmågan att betala för rent privata tjänster begränsad – pensionen är lägre än den inkomst man hade under arbetslivet.
Läs våra förslag

Sänkt skatt på arbete för en konkurrenskraftig framtid

I ett historiskt perspektiv har en beskattning där skattebasen arbetade timmar varit grundläggande upplevts som logisk eftersom den drivit på näringslivets strukturomvandling.
Läs våra förslag


 

Läs berättelser om välfärdens entreprenörer:

Bloggat:

Twitter: