Kunskaper för konkurrenskraft

Inför supervalåret 2014 lanserar Almega en valplattform med konkreta politiska förslag på fem områden: Entreprenörsskap i välfärden, Kunskap för konkurrenskraft, Sänkt skatt på arbete, Tjänsteexport samt Vägar till arbete. Läs mer om Almegas hela valplattform

På den här sidan kan du läsa mer om förslagen och tjänstesektorn, följa debatten i sociala och traditionella medier och se seminarier och filmer.

Vi börjar med en kort film - Hur ska vi bli bäst på den nya globala marknaden?  

 


Ökade investeringar i kunskap 

Hur ska ett land som Sverige klara sig i den internationella konkurrensen? Och därmed se till att de nya jobben skapas här?
Läs vårt förslag

Utländsk arbetskraft – ett måste för tjänstesektorn

Vet du att ett av de största hoten mot nya jobb i Sverige är bristen på människor som har rätt utbildning och yrkeskunskaper? Men att det också finns snabba lösningar?
Läs vårt förslag


 

Bloggat:

Twitter:

Seminariet "Konkreta, nationellt samordnade åtgärder för IT i skolan behövs – men vilka är viktigast?"

Seminariet "Politikern som startade företag"