Den mänskliga faktorn – Sveriges mest värdefulla tillgång

ÅF och Skistar. Bambuser och Samhall. Kunskapsskolan och Securitas. Manpower och Telia. Så olika varandra, och ändå räknas alla som tjänsteföretag. Vid ett första påseende verkar den enda gemensamma nämnaren vara det som de inte gör. Att de inte producerar fysiska produkter. Men det finns ända en röd tråd, en gemensam nämnare som förenar dem alla. Det är vad vi i Almega valt att kalla Den mänskliga faktorn. Och som handlar om att tjänstesektorn i första är en fråga om människor, och väldigt lite om maskiner.

 

I ett tjänsteföretag är det medarbetarna som spelar huvudrollen. Det är de som bär på företagets kunskapskapital och det är i mötet mellan dem och företagets kunder som mycket av innovation och affärsutveckling uppstår. Här finns också förklaringen till att tillgångarna i tjänsteföretag sällan går att hitta i form av patent. Det är istället tillgångar som har att göra med viss kompetens och nya sätt att organisera en verksamhet.

Tjänsteföretag är också mer personalintensiva än varuproducerande företag. Att göra som industrin, och rationalisera verksamheten genom ökad mekanisering, är i många fall svårt i ett tjänsteföretag. Än klarar inte maskiner av att göra PR-konsultens eller vårdbiträdets jobb. Det måste göras av människor. Personaltätheten innebär också att lönekostnaden utgör företagens största utgiftspost.

Många gånger produceras och konsumeras en tjänst i ett och samma ögonblick, på en och samma plats – i mötet mellan två människor. En tjänst är inget man kan lägga på en lagerhylla.

Så ser Den mänskliga faktorn ut.