Under konflikten i skärgårdstrafiken har fackets representanter, framför allt inom LO-förbunden, metodiskt anklagat Almega för vad de kallar ”strejkbryteri”. LOs nätverk Opinionsverket har skapat en särskild sida om det på sin webbplats. Nedan bemöter Almega de felaktiga uppgifterna.

Termen strejkbryteri existerar inte i juridisk mening, vilket gör den svårdefinerad . Det som reglerar förhållandet mellan arbetsmarknadens parter är det som fackförbund och arbetsgivare kom överens om i samband med Saltsjöbadsavtalet 1938.

Almega vill vara väldigt tydliga med att denna överenskommelse inte har brutits.

På Opinionsverkets webbsida kan man läsa följande:

”Men först bakgrunden kring vad som hände under strejken i skärgårdstrafiken. En av båtarna avgick trots strejken från Nybrokajen, kvällen den 4 november. Ett solklart fall av strejkbryteri. Ombord på båten fanns en företrädare från Almega. Att en arbetsgivarorganisation på det här sättet vill associeras med strejkbryteri är mycket ovanligt och upprörde många av de strejkande samt företrädare på fackförbundet SEKO.”

Stycket innehåller rena felaktigheter.

Inga Sekomedlemmar arbetar på båten till vardags. Inga externa personer togs in för att utföra det arbete som Sekomedlemmar normalt utför. De som anklagades för att vara ”strejkbrytare” var personer som bara fortsatte att utföra det arbete de utför varje dag. Eftersom de inte är fackanslutna så får de inte någon ersättning från facket vid konflikt. Skulle även dessa personer tas ur arbete så skulle de bli utan ersättning under konflikten.

Almega och Seko kommer nu att sätta sig i en gemensam arbetsgrupp. Arbetsgruppen ingick i det avtal som skrevs på måndag 11 november och som Almega, och även Seko, är nöjda med, enligt deras pressmeddelande.