Medlarnas bud till parterna 2014-06-12

Medlarna lämnade torsdagen den 12 juni 2014 en hemställan som skulle avslutat strejken till Almega Tjänsteförbunden och Seko i konflikten på spårtrafikens område.

Hemställan innebar följande:


1. Branschavtalet förlängs till och med den 31 augusti 2014.

2. Stridsåtgärderna återkallas omedelbart.

3. De lokala parterna på Veolia Sverige AB skall omedelbart uppta förhandlingar kring övertaligheten . Under tid fram till 31 augusti sker inga uppsägningar. Förhandlingarna leds av en opartisk ordförande.

Almega Tjänsteförbunden accepterade hemställan medan Seko svarade nej.