Almegas erbjudande till Seko

Almega presenterade under söndagen det här förslaget för Seko i hopp om att lösa tågstrejken. Seko tackade nej till vårt förslag.

Almegas förslag går ut på att de timanställda (intermittent), i hela branschen, efter ett år erbjuds en fast anställning. Det gör att de anställda får ökad trygghet, en stabil och förutsägbar inkomst och kan ansöka om banklån. De anställda får med Almegas förslag på alla sätt en tryggare och mer förutsägbar anställning.

• Timanställda som arbetat drygt en halvtid under ett år får erbjudande om fast tillsvidareanställning.

• Sysselsättningsgraden skall bli den genomsnittliga arbetstiden som timanställd.

I utbyte har Almega föreslagit förändringar i kollektivavtalet för att skapa förutsättningar för att arbetsgivarna skall kunna schemalägga nästan all arbetstid som de betalar lön för. Förändringarna i kollektivavtalets arbetstidsregler skulle då endast gälla de som går från timanställning till fast tjänst, redan fast anställd personal skulle inte beröras av förändringarna.
Almegas förändringsförslag i korthet:

• Veckovilan/helgledighet kan även förläggas till andra dagar än lördag-söndag.

• Sommarsemestern kan förläggas under perioden maj – september.

• För nattarbete gäller arbetstidslagen istället för kollektivavtalet.

• Möjlighet till något längre arbetspass.

• Samt att besked om arbetspass ska meddelas i så god tid som möjligt, dock senast dagen före aktuell arbetsdag.