Tog näringslivet till skolan

Det var 90-tal och IT-boom. Många företag skrek efter kunnig personal. Men bristen var stor. Patricia Kimondo arbetade på ett av de större IT-företagen som ansvarig för att attrahera stora volymer av duktiga personer med rätt kompetens. Dessa erfarenheter och kunskaper från IT-branschen tog hon med sig in i en helt annan bransch.

Patricia Kimondo
Patricia Kimondo, Lärarförmedlarna

”Jag tog ett koncept från kompetensmarknaden till skolan”, förklarar Patricia.

Skolans utmaningar liknade dem i IT-sektorn på 90-talet, menar hon. Den svenska skolan är en stor arbetsplats med hög frånvaro och ett stort flöde av personal att hantera. Många anställda blir sjuka, föräldralediga eller byter arbetsgivare. De som tillfälligt ska ersätta de ordinarie lärarna, vikarierna, håller inte alltid den kvalité som krävs för att leda undervisningen i skolan. Följden blir att resultaten i skolan som helhet påverkas negativt.

”Vikarie kan fortfarande i stort sett vem som helst bli. Så länge man inte är med i belastningsregistret och är straffad för något allvarligare brott”, menar Patricia Kimondo.

Hon pekar på ytterligare en utmaning. Den att läraryrket inte ses som en profession, ett yrke där det finns möjligheter till utveckling och karriär, till att gå vidare och kanske bli specialist eller chef och ledare. Istället är tilltalet mot lärare ofta kollektivt, där de behandlas som en enhetlig grupp.

”Det är en myt att läraryrket är ett kall, det är tvärtom. Det är en profession, som kräver flera års akademiska studier, av individer som vill utveckla barn och ungdomar”.

Patricia Kimondo startade företaget Lärarförmedlarna. Och förde in erfarenheterna från näringslivet till skolan.

Lärarförmedlarna hyr ut och rekryterar personal till förskola, skola och utbildningsföretag. Sedan 1999 hjälper företaget sina kunder med att hitta rätt medarbetare, oavsett om det gäller en kortare eller en längre tid. Under ett år arbetar   ungefär femhundra personer hos Lärarförmedlarna, som vikarier på skolor runt om i Stockholm.

Det Patricia Kimondo tog med sig från näringslivet var inte minst vikten av en kvalificerad urvalsprocess. De som söker sig till Lärarförmedlarna ska både ha rätt kompetens och rätt personliga egenskaper. Och medarbetarna måste vara hängivna sitt uppdrag. Förutom en omfattande urvalsprocess med de jobbsökande, satsar man på intern utbildning och coaching, framförallt med de yngre medarbetarna som i många fall är nya på arbetsmarknaden.

En annan ambition för Lärarförmedlarna är att erbjuda lärare karriärutveckling. De anställda får möjligheter att prova på olika pedagogiska inriktningar inom skolan, och i olika miljöer. Som uthyrd följer också en större flexibilitet. Det blir enklare att byta arbetsplats eller uppgifter. Framförallt bygger man på kort tid upp en kunskapsbank av erfarenheter och insikter som man kan ta med sig i den fortsatta karriären.

”Det viktiga är att man som lärare blir sedd och bekräftad. Att man blir det i kraft av sitt yrke”, förklarar Patricia Kimondo.

Lärarförmedlarna anställer många unga personer, mellan 20 och 30 år. För dem innebär en tjänst hos företaget ett första jobb och en språngbräda in på arbetsmarknaden. En anställning hos Lärarförmedlarna blir en tung post i en lärares cv.

Hon anser att Lärarförmedlarna har påverkat skolan. Att deras anställda sätter avtryck på de arbetsplatser där de har uppdrag.

”Vi påverkar genom våra värderingar, genom att visa att läraryrket är viktigt. Och genom vår kompetens i urvalsprocessen visar vi att det är relevant att ställa höga krav på både lärare och lärarvikarier”.

När hon blickar framåt, väntar stora utmaningar. Sverige är en del av den globala utveckling där svenska skolor ska klara ökad internationell konkurrens, menar Patricia Kimondo. I den verkligheten kommer konkurrensen om de bästa lärarna att hårdna. Där har företag som Lärarförmedlarna en viktig roll att spela.