Skevt när kommunerna ersätts men inte företagen

Kommunerna kommer att bli kompenserade när arbetsgivaravgifterna för unga höjs. Men företag som verkar på kommunal entreprenad får ingen del av ersättningen.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Den 1 augusti kommer förmodligen nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga att avskaffas. Almega har länge pekat på att detta slår hårt mot många branscher och riskerar att snedvrida konkurrensen. Nu visar det sig att fler problem kan tillstöta. Om bara kommunerna får kompensation för kostnadsökningen snedvrids konkurrensen.  

- Rimligen borde kommunerna vara skyldiga att ge motsvarande kompensation till företagen. Ansvaret för detta vilar på regeringen, som alltså insett att höjningen av arbetsgivaravgifter för unga leder till stora merkostnader. Men inte avsatt medel till att kompensera de många företag som drabbas, säger Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg.

I vårbudgeten, under Allmänna bidrag till kommuner, står det att utgifterna beräknas öka med 0,9 miljarder kronor 2015, 1,7 miljarder 2016 och 0,5 miljarder 2017 på grund av att kommunsektorn kompenseras med anledning av förslaget att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga.

- Det är alltså avsevärda summor som avsätts till kommunerna för att kompensera för den kostnadsökningen. Men inget sägs om den stora mängd företag som i dag bedriver exempelvis skol-, vård- och omsorgsverksamhet på entreprenad åt kommunerna, säger Ulf Lindberg.

Bland Vårdföretagarna och Almega Tjänsteförbundens medlemmar arbetar 21 700 unga under 25 år i sådana verksamheter.

Ersättningen till företagen läggs fast i avtal och kan inte höjas hur som helst. Kommunerna köper till exempel städtjänster till stor del utifrån pris. En höjning av arbetsgivaravgifterna innebär en oförutsedd kostnadshöjning som det inte tagits höjd för i de offerter som legat till grund för kontrakt.

- Det här ger stora konsekvenser för dessa företag. Företagen får en mycket pressad ekonomi för att tillgodose kommunernas krav.

Det är i tjänstesektorn som jobben ökar men många branscher drabbas av avgiftshöjningen, bland annat skola, vård och omsorg. Dessutom är bevakning, städ och callcenter ett första steg in på arbetsmarknaden. Almega befarar att ungdomsarbetslösheten kommer att öka på grund av en höjning av arbetsgivaravgiften.