Sänkta avgifter ger fler unga jobb

I mitten av juni röstar riksdagen om budgeten. Många företag är oroade över förslaget om höjda arbetsgivaravgifter för unga.

Anna-Lena Bohm, vd Uniguide
Anna-Lena Bohm, vd Uniguide

Meningarna går isär huruvida de lägre arbetsgivaravgifterna för personer under 25 år ger fler ungdomar jobb. Regeringen föreslog i vårpropositionen att avgifterna ska höjas igen.  

Enligt Almega har de lägre arbetsgivaravgifterna haft en stor effekt och gett fler jobb. Av de drygt 500 000 anställda i Almegas medlemsföretag är nästan 70 000 yngre än 25 år. Om arbetsgivaravgiften för unga höjs till samma nivå som för övriga anställda skulle det innebära i snitt 45 000 kronor i högre kostnad per anställd under 25 år.

För callcenterföretaget UniGuide har de sänkta avgifterna betytt mycket för att kunna rekrytera unga. Innan avgifterna sänktes var snittåldern för de 70 anställda 35 år. I dag ligger den på 27 år och nästan hälften av de anställda är under 26 år.

- Vi har kunnat utöka vår rekryteringsbas och hitta medarbetare även bland dem som helt saknar arbetslivserfarenhet. Men det kräver att vi lägger mycket krut på inskolning och utbildning innan de är på banan helt och hållet, säger Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide.

Nyanställda får åtta veckors introduktion och ytterligare någon månad med extra stöd innan de är redo för ordinarie arbetsuppgifter.

- Det kostar förstås en hel del pengar. Därför har lättnaderna i arbetsgivaravgifter varit viktiga, särskilt med tanke på att den här branschen är extremt prispressad med små marginaler.

På Almega har man fått många oroliga samtal från medlemsföretag som funderar på både neddragningar och att flytta verksamheten utomlands på grund av osäkerheten kring arbetsgivaravgifter.

Enligt Anna-Lena Bohm börjar många i callcenterbranschen att se sig om efter etableringsmöjligheter i andra länder med lägre totala lönekostnader.

- Det här är lysande som förstajobb, de unga som vi anställer får en allmänbildning och kompetens och incitament att gå vidare. Möjligheterna att rekrytera unga ger på så sätt ringar på vattnet för hela arbetsmarknaden.