Så ger man barn drömmar

När Solveig Sunnebo ringde Scania och bad dem bygga en rullande förskola, i form av en buss som hon själv ritat svarade tjänstemannen på Scania lite yrvaket att ”sådana har vi inte”. Men Solveig stod på sig.

Solveig Sunnebo, Helianthus
Solveig Sunnebo, Helianthus

Hon sökte och fick kontakt med den bästa teknikern vid SL:s garage i Hornsberg i Stockholm. Teknikern, som hette Mats, blev först överraskad över att bli bjuden på lunch. Det var man inte van vid på verkstaden. Men efter att förvåningen lagt sig, gick han med på att hjälpa henne med de tekniska frågorna med bussen.  Han följde sedan med Solveig vid den andra kontakten med Scania.

Den här gången gick det bättre. Scanias fabrik i Stryn i Norge tog på sig uppdraget att bygga den helt unika bussen. Och i mars 2007 rullade den första mobila förskolan in hos Solveig Sunnebo i Vårby Gård utanför Stockholm. Samtidigt sade Mats upp sig efter 16 år på SL för att börja jobba med Solveig.

Idag har hennes företag, Helianthus, sålt över 30 bussar till flera kommuner i landet. Bussarna är specialbyggda för att bedriva förskoleverksamhet enligt ett särskilt pedagogiskt koncept som företaget utvecklat.

Det Solveig ville göra nära hon startade Helianthus var att ge barn drömmar. Hon hade länge arbetat inom förskolan i Vårby Gård, där många av barnen bar på en tung, social ryggsäck.  Här fanns och finns hög arbetslöshet och  stora integrationsproblem. I förskolan kunde också Solveig se att barnen och deras föräldrar inte hade några större framtidsdrömmar, varken om vad de ville jobba med eller var de ville bo. Hon frågade sig varför det var så.

För att förklara vad hon menar, berättar Solveig om ett samtal med ett av barnen på Helianthus mobila förskolor. Hon frågade en pojke, med båda föräldrarna från Iran, om var han ville bo.

”Jag vill bo i Gamla Stan”, svarade pojken.
Solveig frågade varför.
”Husen ser olika ut där, de är i olika färger och gatorna är inte platta. Det är fint där. Där vill jag bo”.

Det var dit Solveig ville nå. Att med hjälp av bussarna visa världen för barnen, att ge dem ett smörgårdsbord av möjliga verkligheter. Att öppna ögonen på dem inför alla val som finns.

Bussarna tar dem till allt från muséer, vackra naturområden och flygplatser till brandstationer, fabriker och andra delar av Stockholm med omnejd. Sedan ingår det i den pedagogiska modellen att barnen får möjlighet att fördjupa sin kunskap och bearbeta det man sett. Helianthus har vunnit erkännande och säljer oftast sitt koncept via upphandling. Solveig Sunnebo skrattar när hon konstaterar:

”Jag är världens mest kompetenta pedagog på bussar med motorer”.

Hon hade ingen bakgrund som företagare när hon startade, men hon hade en stark vilja att förändra  förskolan. Det började då hon arbetade i den kommunalt drivna förskolan.

”Någon sade till mig att jag drev förskolan som om den var privat, därför att jag satte kunden i centrum”, berättar Solveig.

Det gjorde henne irriterad, samtidigt som hon såg något spännande i det val hon var tvungen att göra.

”Antingen skulle jag fortsätta harva i det kommunala eller ta klivet till att starta min egen verksamhet”.

I hennes dröm skulle allt bli helt annorlunda. Men i verkligheten blev skillnaden inte så stor, hon ställdes inför liknande problem som tidigare.

”Skillnaden var att jag bestämde själv och att jag slapp att bli ifrågasatt av den kommunala förvaltningen”, förklarar hon.