Dags för IT och flytt i rut-avdraget

Den 1 augusti utvidgas rut-avdraget så att det också ges för IT- och flyttjänster. Men halveringen av rut-avdraget kan innebära att det totalt inte blir lika många jobb som man hoppas.

Bild på Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef på  IT&Telekomföretagen
Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef på IT&Telekomföretagen

Utvidgningen av rut-avdraget är en del av den blocköverskridande överenskommelsen om migrations- och integrationspolitiken från i höstas. Almega och IT&Telekomföretagen är självklart positiva men delar samtidigt oron med Företagarna och Arbetsförmedlingen att taket för hur mycket privatpersoner får dra av halverades vid årsskiftet.

- Vi har arbetat för detta i flera år och det kommer inte bara att öka efterfrågan för den här typen av tjänster i våra medlemsföretag utan också öppna upp för en helt ny marknad.

Det säger IT&Telekomföretagens näringspolitiska chef Ellinor Bjennbacke och konstaterat samtidigt att de konkreta följderna kan bli att man tvingas välja mellan städ- eller trädgårdstjänster och hjälp med att installera den nya routern eller operativsystemet.

- Det skulle innebära att det inte blir lika många nya jobb som man hoppas nu. Det vore olyckligt om nya arbeten inom IT, flytt och trädgård ersätter arbetstillfällen inom det traditionella rut.

En Demoskopundersökning som genomfördes i december 2013, på uppdrag av Almega och IT&Telekomföretagen, visade tydligt att den grupp som både drabbas mest av it-relaterade problem i hemmet och som också var mest intresserade av att köpa skattereducerade IT-tjänster är personer över 65 år.

- Många löser i dag sina IT-problem med hjälp av vänner och familj. Det finns inga officiella beräkningar på hur många de svarta tjänsterna är. Klart är dock att det finns få företag som säljer den här typen av tjänster till privatpersoner, därför att priset är för högt.

Förutom halveringen av rut-avdraget finns det också en oro över att lagen inte är tillräckligt flexibel och öppen för anpassning allteftersom tekniken utvecklas och behoven förändras.

- Tekniken utvecklas väldigt snabbt. Som avdraget är utformat  nu utesluts reparationer, handledning och rådgivning som sker utanför hemmet via till exempel telefon eller digitala kommunikationsmedel. Detta är något som kommer att behöva ses över inom en snar framtid, avslutar Ellinor Bjennbacke.

/Lotta Oom