Politiker drivs av gamla värderingar

Traditionella könsmönster och okunskap - hemservicebranschen står återigen under hot när rut-avdraget ifrågasätts. Eva-Karin Dahl, vd för Homemaid och ordförande i Almega hemserviceföretagen har aldrig tidigare varit så aktiv i en valrörelse som nu.

Eva-Karin Dahl, vd Homemaid, ordförande Almega Hemserviceföretagen
Eva-Karin Dahl, vd Homemaid, ordförande Almega Hemserviceföretagen

– Politikerna drivs av gamla värderingar och inre partislitningar. Men det är mina anställdas jobb de hotar, arbetstillfällen som om de fanns i så fall bara fanns på  den svarta marknaden. Man undrar om det är dit politikerna vill tillbaka igen, säger Eva-Karin Dahl.

Hon syftar på den halvering av rut-avdraget som Socialdemokraterna vill genomföra men även Vänsterpartiets ambition att avskaffa av samma skatteavdrag. Rut-avdraget och därmed hela hemservicebranschen står alltså återigen under hot, något som Eva-Karin Dahl börjat vänja sig vid. Hon ser ett mönster – en nedvärdering av ett yrke som i alla tider framför allt utförts av kvinnor.

– Det finns en nedvärderande ton i det här, och den återkommer var fjärde år. Socialdemokraterna har en falang i sitt parti som utifrån otidsenliga värderingar ser städjobb som ett skitjobb som det inte finns någon yrkesstolthet i. Nu tvingas man göra upp med den falangen och då går man halva vägen och vill halvera rut.  Att bygga en altan är fortfarande okej men inte att städa. Det är svårt att inte se några könsmönster i det ställningstagandet, säger Eva-Karin Dahl syrligt.

Vad säger dina anställda om att de används som slagträn i valdebatten?
– De blir fruktansvärt kränkta och arga, de upplever det som ett hån att deras yrken diskuteras på det här sättet över deras huvuden. Därför har de bland annat skrivit en debattartikel.

Hur kommer en halvering av rutavdraget att påverka Homemaid?
– Vi tror att det innebär att vi förlorar 40 procent av vår omsättning och att vi behöver minska antalet anställda i motsvarande grad. Om man slopar avdraget helt innebär det en total omstrukturering av företaget, då får vi säga upp 90 procent av de cirka 1 000 anställda vi har idag.

Vad säger kunderna?
– De är oroliga och bekymrade. Våra största kundgrupper är pensionärer och barnfamiljer. För många äldre är det här ett sätt att bo kvar hemma utan att behöva genomgå den biståndsbedömning som kommunen kräver som kanske i bästa fall landar i 1,5 timmes städning varannan vecka.

Vad skulle du säga att rut-avdraget har betytt för svensk tjänstesektor?
– Hemservicebranschen hade inte funnits om inte rut-avdraget fanns och inte heller de tusentals jobb som skapats. Det var en fullkomligt svart marknad innan, den lilla vita marknad som fanns var en del företag som slöt avtal med stora företag som gav sina anställda till exempel städning som löneförmån. 2007 när rut-avdraget infördes hände det först inte så mycket men sen när fakuramodellen infördes 2009 kom det stora startskottet. Idag är kundbasen helt förändrad, det är vanliga människor som köper tjänsterna, vi har nått fram till gemene man att det här är något de kan använda sig av.

Kritiker kallar rutavdraget ett pigavdrag och en skattesubvention för rika. Hur bemöter du den kritiken?
– Genom att säga som det är, rut-avdraget är självfinansierat, vi skapar jobb, det genererar skatteintäkter, de anställda får en riktig lön, blir en del av samhället och får ett människovärde.

- Och begreppet pigdebatt säger ju mer om de som använder det, de kanske själva växte upp med den sortens värderinga hemma. De som köper tjänsterna idag är ju inte samma samhällsgrupper som hade pigor på 1800-talet, idag finns ju en ömsesidig respekt för en yrkesgrupp som helt saknades när vi använde uttrycket pigor i Sverige. Men uppenbarligen finns den synen kvar hos en del politiker. Det är det som är så sorgligt.

Hur har ni jobbat inför valet?
– Inom Homemaid har vi verkat lokalt på våra 14 kontor, tagit kontakt med lokala politiker och försökt att föra fram vår verklighet. I Almega Hemserviceföretagen har vi lagt en plan där vi har försett våra medlemmar med underlag i form av siffror och budskap som de har kunnat använda lokalt.  Vi har också fått en hel del debattartiklar publicerade, både regionalt och nationellt och arrangerat branschdagara för att prata ihop oss.

Hur tycker du det känns?
– Det är trist att vi inte kan få ro att utvecklas och satsa, den här sortens hotbilder gör ju att man inte kan ta nästa steg. Det är ett jätteproblem för många av våra medlemmar som står i valet och kvalet att till exempel börja anställa. Sen kan jag också på ett personligt plan ha väldigt svårt att förstå varför man ska få göra avdrag för bygg men inte städ. Och hittills har jag inte hört ett enda vettigt svar på den frågan.