Parterna måste ta ansvar för en öppnare arbetsmarknad

I snabb takt blir det som i höstas var en flyktingkris och migrationsfråga nu en tydlig integrationsutmaning för arbetsmarknadens parter. I dag finns det ungefär 300 000 utrikesfödda med kort utbildning som saknar jobb. Det är fler än antalet offentliganställda i våra tre största kommuner och landsting/regioner tillsammans.

bild på Stefan Koskinen, Almegas arbetsgivarpolitiska chef
Stefan Koskinen, Almegas arbetsgivarpolitiska chef

Samtidigt står vi inför en annan stor utmaning. En rad forskningsinstitut pekar på att inom de närmaste decennierna kommer digitalisering och robotar ersätta en mängd jobb. Redan rullar Googles förarlösa bilar, helt automatiserade lager finns och även fabriker som bara bemannas av en person vid en datorskärm.

Tillsammans blir det en gigantisk utmaning för arbetsmarknadens parter. Att bara fortsätta som förut kommer inte att fungera. Det kommer att krävas en helt ny syn när det gäller kollektivavtal och hur arbetsmarknaden ska regleras. Det kommer att kräva att parter ibland lämnar tidigare välkända ståndpunkter.

Det finns till exempel en tämligen omfattande och samstämmig bild från forskningen som visar att kortutbildade och nyanlända stängs ute från arbetsmarknaden på grund av höga ingångslöner och att Sverige har ett strukturellt problem med höga ingångslöner i många branscher. Våra faktiska lägstalöner är på många områden till exempel dubbelt så höga som i Danmark och nästan fyra gånger så höga som i Holland. Konsekvensen blir att många arbetsgivare väljer att anställa den som har längre utbildning eller mer erfarenhet, eftersom skillnaden i lönekostnad är så liten.

Lägre ingångslöner är därför en viktig pusselbit för att sänka trösklarna till jobb. Därför har Almega sagt att vi på alla de avtalsområden där det är motiverat är beredda att komma överens med våra fackliga motparter om att på olika sätt, där ingångslönerna är en viktig pusselbit, korta vägen till jobb och förbättra integrationen.

I debatten florerar en stor myt, som ni gärna får hjälpa oss att ta kål på. Det är myten om att lägre ingångslöner för nyanlända skulle handla om sänkta löner för alla. Det påståendet stämmer nämligen inte. Vad förslagen handlar om är istället att öppna nya vägar in på arbetsmarknaden. Om att ge dem som i dag står långt från arbetsmarknaden en rimlig chans att alls få komma in, kunna ta del av allt det som ett arbete innebär och kunna gå vidare och växa som individer.

Almega tror på den svenska arbetsmarknadsmodellen – den har tjänat oss väl genom många år, men när verkligheten förändras måste vi också ha förmåga att utveckla den. I det arbetet kan ni lita på att Almega kommer fortsätta att vara en både konstruktiv och pådrivande kraft.

I den avtalsrörelse som just påbörjats, och som kommer pågå hela året, ska strax under 500 kollektivavtal, för omkring tre miljoner medarbetare, omförhandlas. 130 av dem förhandlar vi på Almega. Det innebär att en av våra absolut viktigaste arbetsuppgifter det här året är att i alla dessa avtal åstadkomma förbättringar och förändringar som gör det lättare för tjänsteföretag i olika branscher att växa och utvecklas.

Årets avtalsrörelse är utmanande på grund av att det är så många avtal för så många medarbetare som ska omförhandlas vid ett och samma tillfälle. Men det finns ytterligare en utmaning.

Vi ser, och du ser i din vardag, att svenska företag i allmänhet, och tjänsteföretagen i synnerhet, nu utsätts för allt hårdare internationell konkurrens. I takt med det blir det allt mer uppenbart att våra kollektivavtal behöver moderniseras, så att de ger utrymme för mer flexibilitet och en mer företagsnära och medarbetarnära lönebildning. För att komma dit behövs förändringar i årets avtalsrörelse. Men det krävs också ett fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete där vi tillsammans med våra fackliga motparter utvecklar kollektivavtalen så att de fungerar i dagens och morgondagens arbetsliv, och är attraktiva för både medarbetare och tjänsteföretag.

Det är mot den bakgrunden man ska se hela diskussionen om ingångslöner och integration. Flera av riksdagspartierna har presenterat olika förslag och Arbetsmarknadspolitiska rådet, lett av nationalekonomen Lars Calmfors, konstaterar i en av sina rapporter att minimilönerna bör sänkas för de nyanlända så att de har chans att få ett jobb (pdf).

/Stefan Koskinen
Arbetsgivarpolitisk chef, Almega

PS. Du vet väl att, Svenskt Näringslivs tidigare chefsekonom Stefan Fölster nu arbetar för Reforminstitutet.  Där finns rapporter, statistik och artiklar om hur arbetsmarknaden förändras och digitaliseras. DS.