Överenskommelse som gynnar integrationen

Tjänsteföretag behöver anställa men har svårt att hitta kompetens. Almega har länge arbetat för att integrationen av nyanlända ska bli bättre och snabbare. I migrations- och integrationsöverenskommelsen finns flera av förslagen med.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

– Almega är positiv till rörlighet över gränserna. Tjänsteföretag lever på kompetens och behöver trygga kompetensförsörjningen till alla typer av jobb, säger Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg.

Tidigare i år presenterade Almega en rapport om reformer som fungerar för en kostnadseffektiv integrationspolitik. Man konstaterar att de reformerna skulle öka utlandsföddas sysselsättning med upp till 110 000 fler i arbete.

Politiken går nu i en riktning som gör att integrationen ska förbättras och där tjänsteföretag kan användas för sin specifika kompetens på viktiga områden.

– Utbyggnaden av Komvux och sfi i regeringens budget är mycket positiv. Utbildningsföretagen inom Almega står beredda.  

Migrations- och integrationsöverenskommelsen slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Alliansen den 23 oktober. Här finns flera åtgärder som rimmar väl med de förslag som Almega har fört fram, som till exempel utredning av skolplikt för nyanlända med låg utbildning och en utvidgning av RUT. I överenskommelsen vill de sänka trösklarna till arbetslivet med framför allt skattereduktion och föreslår en utvidgning av RUT för att också gälla enklare trädgårdstjänster, it-tjänster och flyttjänster.

– Det är ett billigt sätt att skapa nya, riktiga jobb med kollektivavtal för nyanlända. Min farhåga är nu regeringens förslag att halvera taket för skattereduktionen samtidigt som man vill lägga in fler tjänster. Det ökar risken rejält att många hushåll slår i taket och att RUT-jobben inte ökar i den takt som de skulle kunna.

Ulf Lindberg är positiv till överenskommelsen över blockgränserna och hoppas att den leder till nya överenskommelser i politikens mittfåra. Bland annat kommer migrations- och integrationsöverenskommelsen inte att räcka för att få tillräckligt mycket jobb.

– Trösklarna behöver sänkas ytterligare och det behövs fler snabbspår till arbetsmarknaden för tjänstemän. Om vi också ska få dem som kommer till Sverige med högkvalificerad kompetens att stanna kvar så kan vi inte ha världens högsta marginalskatter.

/Lotta Oom