Om #effektivintegration i SvD

SvD skriver om Almegas rapport "11 reformer som fungerar - Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik"

Integration som funkar?

Det råder stor efterfrågan på konkreta reformförslag inom integrationen. När tjänsteföretagens organisation Almega i går lanserade ”11 reformer som fungerar – handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik” var det både lapp på luckan och direktsändning i SVT Forum.

Tjänsteföretagen är avgörande för integrationen av invandrare från Asien och Afrika. 64 procent av de sysselsatta därifrån jobbar i tjänstesektorn. Här är skattenivåerna centrala. Om rut-avdraget och de sänkta ungdomsarbetsgivaravgifterna avskaffas förlorar 10 000 invandrare jobben (och 20 000 svenskar).

På kommunal nivå påverkar företagsklimatet. Och om andra kommuner kunde göra som Nacka, med kundvalsmodell för coachning och utbildning, samt fri tillgång till komvux, skulle mycket vinnas. Efter vuxenutbildningen där får 87 procent jobb.

I Australien har arbetsförmedlingen konkurrensutsatts, och lågutbildade fått språk- och matematikutbildning (även det i en kundvalsmodell) med goda resultat. Nu har förstås Australien en stramare invandringspolitik, med poängsystem som gallrar fram arbetskraft med bättre förutsättningar, men det betyder ju inte att reformerna skulle vara helt kraftlösa i Sverige.

I den påföljande debatten framgick för övrigt att det finns parlamentarisk majoritet för att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen. Även Miljöpartiet kan tänka sig detta. Sätt igång, då!

Publicerad på svd.se den 26 januari 2015