Svensk mödravård på export

Berättelsen om företaget Mama Mia är en del av den svenska mödravårdens historia. Nästa steg är att exportera den svenska mödravården. Christina Wahlström grundade företaget redan på 1980-talet. Hennes vision var att samla allt som har med barnafödande att göra under ett tak. Oavsett om det gällde förlossning, mödravård, föräldrautbildning eller eftervård skulle de blivande föräldrarna gå till ett och samma ställe och möta personal de känner igen. Även efter tiden med barnafödande skulle de kunna fortsätta hos samma barnmorska eller läkare.

Christina Wahlström, Mama Mia
Christina Wahlström, Mama Mia

En nyhet var också att Mama Mia höjde barnmorskans status. Läkare skulle finnas tillgängliga, men det var barnmorskans särskilda kunskap och erfarenhet som skulle vara styrande. Därmed kom också empati och mötet med patienten att hamna i fokus. Unga mammor och pappor av alla slag skulle mötas av värme och respekt.

Ett talande exempel är att Mama Mia startade den första ”regnbågsmottagningen” i Sverige, möjligen den första i världen. Det är en mödravårdsmottagning med homokompetens och som främst riktar sig till lesbiska och bisexuella kvinnor.

Företaget har vuxit sedan starten och har fem mottagningar i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. Entreprenörsandan finns fortfarande kvar och Christina Wahlström berättar om medarbetare som hon hjälpt med att starta egna verksamheter.

Nu har samma anda tagit Mama Mia till Afrika, Kina och Indien. Med en tjänst som fått beröm i ett nyhetsbrev från USA:s president Barak Obama.  Rubriken från Mobi Health News lyder: ”Sweden’s Mobile Baby coming to US”.

Åsa Wahlström, IT-ansvarig hos Mama Mia, är uppfinnaren bakom Mobile Baby. Det är en bärbar utrustning för ultraljudsundersökningar, där bilderna kan skickas via en mobiltelefon och analyser på distans. Tekniken medger även att man kan skicka rörliga bilder, vilket innebär att eventuella hjärtfel hos fostret kan upptäckas i tid och att en hjärtspecialist snabbt kan kopplas in.

Med Mama Mias tjänst kan blivande mödrar göra ultraljudsundersökningen på närmsta hälsostation och bilderna på fostret skickas via en mobil till kvalificerade läkare som befinner sig på ett större sjukhus. Antingen i någon större Afrikansk stad, i Europa eller USA. Därmed är Mama Mia med och pressar ner dödligheten för nyfödda barn och nyförlösta kvinnor i Afrika.

Christina Wahlström berättar att företaget också försökt introducera tjänsten i Sverige, men intresset har varit lågt.

”Det tar tid i Sverige att förändra och förnya vårdtänkandet, men vi ger inte upp”.