Melodifestival för funktionshindrade

Företaget Amygdalus vill lyfta funktionshindrade och hjälpa dem att förstå omvärlden och uttrycka känslor. Att arrangera melodifestival för brukare är en väg att gå.

Maria Hasselmark, Amygdalus
Maria Hasselmark, Amygdalus

Tävlande i 2012 års Melodifestival i Upplands Väsby var bland andra, från Östermalm Stina Malmberg med Vikingarnas låt ”Leende guldbruna ögon” och från Norrmalm Max Haglund som framförde Björn Skifs gamla hit ”Michelangelo”.

Gemensamt för alla artisterna var att de hade någon form av funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autism eller ADHD. Arrangör av Stockholmsdelen av melodifestivalen var företaget Amygdalus.

Företaget Amygdalus har tagit namnet efter ett område i hjärnan som har formen av en mandel; Amygdala på latin. Hos personer med neuro-psykiatriska sjukdomar har den här delen av hjärnan en annan karaktär än hos friska personer, vilket kan ge de funktionshindrade svårigheter med social interaktion, som att förstå omvärlden och att uttrycka känslor. Detta gör att de ofta hamnar i underläge. Något som Amygdalus försöker ändra på.

”Vi arbetar för att makten  ska hamna där den hör hemma, hos individen själv”, säger Maria Hasselmark som är grundare och driver företaget.

Att låta människor med en funktionsnedsättning delta i en melodifestival är ett sätt att flytta den makten. Genom att låta dem som i vanliga fall för en undanskymd tillvaro i samhället ta plats på en stor scen.

Maria Hasselmark  arbetade i Stockholms Stad och var med och startade gruppbostäder, främst på Östermalm. När de blev utlagda på entreprenad ville hon inte lämna ifrån sig det hon  byggt upp och tog därför  klivet till att bli  egen företagare.  Amygdalus  består idag av fyra gruppbostäder och två dagligverksamheter som drivs enligt LSS, Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade.

I dagligverksamheten finns ett café i Sabbatsbergsparken, i Stockholms innerstad. Här finns också en ateljé för skapande verksamhet och en trädgård. Amygdalus personal och brukare sköter allt tillsammans.

I det som kallas Sinnenas trädgård följer arbetsuppgifterna årstiderna. Under sommaren blir det vattning och gräsklippning, och på hösten ska löven räfsas och nya växter planteras. På vintern ska det skottas och sandas.

Café Katarina är öppet för allmänheten. Förutom bakverk och kaffe serveras lunch. Här ska matsedeln planeras, maten ska lagas i tid, varor ska beställas och någon ska stå i kassan. I Norrmalms dagliga verksamhet arbetar nio arbetsledare och 15 brukare.

”Fast vi kallar dem hellre arbetstagare, det ger en mer riktig beskrivning”, säger Maria Hasselmark.

Här kan arbetstagarna få träna på att bli bättre på det som deras handikapp  gjort svårt. De lär sig hantera viss stress, passa tider och att fungera tillsammans med arbetskamrater och kunder.

Det är i skärningspunkten mellan anställda och brukare som entreprenörskapet uppstår. Dels en filosofi som sätter individen i centrum, men också en arbetsgemenskap som delas av arbetsledare och brukare. I Amygdalus jobbar de sida vid sida, utvecklar nya arbetsuppgifter och flyttar det möjligas gränser allt längre fram. Allt beroende på kompetensen hos arbetsledare och förutsättningarna hos enskilda arbetstagare.

Maria Hasselmark medger att det är lättare sagt än gjort att skapa det som kallas brukarmakt. Hon berättar att dessa personer har blivit ”duktiga” på att bete sig efter vilka förväntningar som omgivningen har på dem. Med låga förväntningar, blir beteendet därefter. Till detta hör också att deras föräldrar varit tvungna att ta strid för dem, och att föräldrarna  kan få det svårt med att helt plötsligt ta ett steg tillbaka och låta sina vuxna barn ta mer plats.

Det märks till exempel när det är möte för första gången i Amygdalusrådet, vilket är företagets ”patientråd”. Där sitter endast brukare och personal.

”Föräldrarna blev väldigt förvånade när vi bad dem sitta utanför till dess att rådets möte var över”, berättar Maria.

Reaktionerna har också varit olika hos föräldrarna.  Någon  kan ha känt sig tveksam inför att deras son eller dotter fått sånglektioner, medan en annan varit överlycklig över att se sitt barn ställa sig på en scen.

Varje individ utvecklas på sitt sätt, efter sina egna förutsättningar. Amygdalus kan till exempel visa på arbetstagare som gått från dagligverksamhet till en praktikplats och sedan till en riktig anställning.

Maria Hasselmark  vill gärna expandera, men i lagom takt. Och det måste ske med rätt medarbetare.

”De ska ha rätt kompetens, de ska ha fokus på verksamheten och de ska sätta individen i centrum”, säger hon bestämt.

Hittar hon rätt medarbetare kan de sedan bli nya verksamhetschefer i Amygdalus.