Medlare har kopplats in på telekomavtalet

Seko varslade onsdagen den 6 april om total arbetsnedläggelse vid tio telekomföretag som omfattar ett stort antal medarbetare på många orter i landet. Medlare har kopplats in.

bild på Stefan Lennström, förhandlare/rådgivare på Almega
Stefan Lennström, förhandlare/rådgivare på Almega

– Vi har erbjudit Seko en uppgörelse med en löneökning på 2,2 % vilket till fullo motsvarar den nivå som parterna inom industriavtalet har accepterat. Vi har också erbjudit en individuell flexpension som bygger på att individen själv har rätt att välja lön eller extra pension, säger Stefan Lennström som är avtalsansvarig för telekomavtalet.

– Seko vill också återgå till den föråldrade löneavtalskonstruktion med individgarantier som vi gemensamt kom överens om att lämna redan 2010. Vi är övertygade om att den bästa löneavtalskonstruktionen för alla parter bygger på att lön sätts i relation till hur medarbetaren uppfyllt de individuellt uppsatta målen, säger Stefan Lennström.

– Det är ett mycket omfattande varsel som kommer att få stora konsekvenser för företagens kunder och samhället i stort. Utan fungerande telekommunikationer stannar Sverige, avslutar Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Medlare från Medlingsinstitutet har kopplats in för att försöka hitta en lösning och därmed undvika att konflikten träder i kraft.