Lönesamtal behöver inte vara svårt

I tjänsteföretag är medarbetarna huvudresursen och lön den största kostnaden. Därför är lönesamtal viktiga. Medlemsföretag inom Almega kan tjäna på att lära mer om hur man håller sådana samtal.

I tjänsteföretag är det medarbetarnas kompetens som kunderna köper. Därför är det inte bara viktigt utan nödvändigt att medarbetarna får möjlighet till utveckling och rätt förutsättningar. Medarbetarna måste veta vad som förväntas och förstå varför.

– Då krävs det tydlighet och öppenhet mellan företaget och medarbetarna både i vardagliga samtal och strukturerade samtal i verksamhetsplanering och löneprocess, säger Almegas löneexpert Per Östlund.

Fördelen med strukturerade samtal är att chefen får tillfälle att lyssna på medarbetaren, informera och få information, ta reda på hur medarbetaren mår, synliggöra medarbetaren och stimulera till förbättringar. Att dessutom arbeta med lönesamtal gör att det är tydligt vad företaget prioriterar och om målen har uppnåtts.

Men många chefer drar sig för att hålla de strukturerade samtalen för att de inte känner sig helt bekväma i den rollen. På den årliga Lönebildningsdagen delar chefer med sig av hur de gör och skådespelare gestaltar olika praktikfall.

– Här på almega.se har vi också samlat nyttig läsning om hur man kan arbeta med lönebildning och strukturerade samtal, säger Per Östlund. Även på den nya webb-plattformen framtidensarbete.se som Almega och SACO-förbunden tagit fram finns det massor av information om löneprocessen.

/Lotta Oom